ÁSZF

BE MINDFUL.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. 1 Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Webáruházból történő vevői megrendelés elfogadásával létrejövő szerződés feltételeit. A webáruházi értékesítés során a webáruházat működtető vállalkozás az eladó fél, a vevő vele köt szerződést, részére fizeti az ellenértéket, és ő teljesíti a szerződést.
  1. 2 Jelen ÁSZF tartalmazza a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint kötelező előzetes tájékoztatásokat is. Amely kötelező tájékoztatás az ÁSZF-ben jellege folytán nem szerepel – például termékleiírás, árak, díjak – az a webáruház honlapon a termék adatlapon megtalálható.
  1. 3 A Webáruházat működtető vállalkozás megnevezése:

Cégadatok:

Cégnév: Adamcsek Aliz ev.

Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 28
Levelezési cím: 1122 Budapest, Határőr út 28

Adószám: 5589555-1-43

EV Nyilvántartási szám: 54637113

Képviseli: Adamcsek Aliz

Jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban „Vállalkozás” kifejezés alatt ezen vállalkozást kell érteni.

Elérhetőségi adatok:

Telefonszám: + 36 30 338 44 84

Elektronikus levelezési cím: info@bemindful.hu

Az vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1122 Budapest, Határőr út 28

Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: Dotroll Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: dpo@dotroll.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.dotroll.com

Webáruház megnevezése: Be Mindful

Honlapja: www.bemindful.hu

Jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban a „Webáruház” kifejezés alatt ezen webáruházat és a Vállalkozást kell érteni.

2. A VEVŐ SZEMÉLYÉT ÉRINTŐ KIKÖTÉSEK

2.1 A Webáruházzal szerződéskötésre csak nagykorú személy jogosult. A Vevő az ÁSZ elfogadásával nyilatkozik arról, hogy tizennyolcadik életévét betöltötte és cselekvőképességében nem korlátozott.

2.2 A webáruházi termékek vevő általi üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, tovább értékesítése nem engedélyezett.

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

3.1Jelen ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, ha azt Vásárló elfogadta. E célból a webáruház honlapján lehetővé tettük, hogy a vásárló az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje. Jelen ÁSZF-t közzétettük és folyamatosan hozzáférhető a webáruház honlap nyitóoldalán, a honlapról letölthető pdf formátumban, ezzel a vásárlónak letölthetővé tettük, hogy tárolja és előhívja azt.

3.2 Ha a vásárló nem fogadja el az ÁSZF-t, a szerződés nem jön létre, a Vásárló a Webáruháztól jogviszony hiányában adásvétel teljesítését, szolgáltatás végrehajtását – nem követelheti.

3.3 A vevőnek az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg, a megrendelés elküldése előtt nyilatkoznia kell a Webáruház adatkezelési tájékoztatójának megismeréséről. E célból az Adatkezelési tájékoztató a Webáruház honlapján közzétételre kerül. Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Webáruház által végzett adatkezeléseket a céljuk, jogalapjuk és egyéb feltételek megjelölésével, tartalmazza továbbá az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Magánszemély vevő esetén a vevői adatok szerződés-teljesítési célú kezelésének jogalapja a szerződés, a számlázási célú adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. Ha a Vállalkozás hozzájáruláson alapuló adatkezelést is kíván végezni, azt a Webáruház megfelelő helyén az adatkezelés céljának megjelölésével jelzi, és a vevő a hozzájárulást egyértelmű nyilatkozattal – a honlapon elhelyezett négyzetbe pipa jelzés elhelyezésével adhatja meg. Hozzájárulás hiányában a Vállalkozás az adatkezelést nem végezheti.

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

4.1 Vevő: A Webáruházban rendelést feladó személy, aki lehet magánszemély (fogyasztó), egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vagy más szervezet.

4.2 Vállalkozó: A Szolgáltatást nyújtó személy.

4.3 Vállalkozásnak minősülő vevő: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

4.4 Szolgáltatás: A Webáruházban értékesítésre kínált szolgáltatás.

4.5 Termék: A Webáruházban értékesítésre kínált termék.

4.6 Honlap: A Webáruház honlapja.

4.7 Szerződés: A Vevő és a Vállalkozás között a megrendelés elfogadásával létrejött kölcsönös jognyilatkozat-

4.8 Felek: A Vevő és a Vállalkozás.

4.9 Program: A Vállalkozás által kínált szolgáltatások.

4.10 Ajándékkártya tulajdonos: A weboldal által sorszámmal megjelölt ajándékkártya tulajdonosa.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁSOK

5.1 A Ptk. szerinti tájékoztatások

Figyelemmel arra, hogy a Webáruházzal elektronikus úton történik a szerződéskötés, a Ptk. 6:82-85.§-ban előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiak szerint teszünk eleget, azzal, hogy ezen tájékoztatás és az itt meghatározott jogok és kötelezettségek, eljárások egyaránt vonatkoznak a fogyasztónak minősülő vásárlókra, és a fogyasztónak nem minősülő vállalkozásokra, szervezetekre is, és a szerződés részét képezik.

5.2 Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről

A Webáruház honlapra érkezve a Vevőnek nyilatkoznia kell a honlapos süti-adatkezeléshez való mikénti hozzájárulásról. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás a honlapon a hozzájárulás megadásának a helyén, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

Megrendelés / vásárlás előtt a honlap nyitólapjáról nyissa meg, olvassa el töltse le és mentes el saját gépére jelen ÁSZF-t. AZ ÁSZF valamennyi pontját olvassa el, de különösen jelen előzetes tájékoztatásra vonatkozó pontját is. Az ÁSZF elfogadásával arról nyilatkozik, hogy az ÁSZF-t elolvasta, megértette, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Elfogadás hiányában nem jön létre szerződés, és Ön nem tudja a Webáruház értékesítéseit, szolgáltatásait igénybe venni.

Olvassa el az Adatkezelési tájékoztatónkat is, amely a magánszemélyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik. Ha a Webáruház a magánszemély vásárló hozzájárulásán alapuló adatkezelést kíván végezni – a honlap minden esetben kérni fogja, hogy az érintett a hozzájárulását egyértelmű nyilatkozattal – például egy négyzet kipipálásával – adja meg. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az érintett magánszemély úgy dönt, hogy a hozzájárulást nem adja meg, a hozzájáruláson alapuló szolgáltatást nem tudja igénybe venni, de a Webáruház sem fogja ezen adatkezelést végezni. A vásárlással kapcsolatos adatkezelés jogcíme nem a magánszemély vásárló hozzájárulása, hanem a létrejövő szerződés, a számlázási adatok kezelése pedig a törvény rendelkezésén alapul.

5.3 A szerződéskötés folyamata Webáruházunkban a Programok menüpont alatt található szolgáltatásokra a következő:

5.3.1. 20 perces meditáció, Mindfulness este, Fél napos Mindfulness workshop, Egy napos Mindfulness workshop:

A Vevő a szolgáltatás kiválasztásával, számlázási – adatai megadásával és az előzetes tájékoztatásokat is tartalmazó ÁSZF elfogadásával elküldi megrendelését a Webáruház honlapján. Ez jogi értelemben a Vevő szerződési ajánlatának minősül.

A Webáruházban történő megrendeléshez / vásárláshoz – nem kötelező regisztrálni.

A megvásárolni kívánt szolgáltatás adatlapján tájékozódhat a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól.

A szolgáltatás mellett minden esetben közzétettük az árát is. A szolgáltatás ára három árkategóriában lett meghatározva.

Kedvezményes ár: A kedvezményes ár azoknak szól, akik nem tudják megfizetni a normál árat.

Normál ár: A normál ár azoknak szól, akik meg tudják engedni magunknak a szolgáltatás árát.

Támogatói ár: A támogató ár azoknak szól, akik meg tudják engedni maguknak a szolgáltatás normál árát és ezen felül szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy mások kedvezményes áron csatlakozhassanak a Programhoz.

A három árkategória alól kivételt képez a Fél napos Mindfulness workshop és az Egy napos Mindfulness workshop, ahol egy árkategória lett meghatározva.

Az ár kiválasztása után a Vevőnek ki kell választani a Program időpontját, kivételt képez ez alól a 20 perces meditáció, ahol a Programot a Vevő a számla kiegyenlítése után 30 naptári napig használhatja a Weboldalon az Események alatt jelzett időpontokban. A Vállalkozó fenntartja az időpont változtatáshoz való jogot, melyet az Események naptárban jelöl.

A szolgáltatás megvásárlását, a megrendelés feladását a Vevő az időpont (kivétel a 20 perces meditáció) és az ár kiválasztása után a „Kosár” gombra kattintással tudja elindítani. Ezzel a szolgáltatást kijelölte vásárlásra. Itt meg lehet adni a rendelés mennyiségi adatait is, amennyiben több fő kíván részt venni az adott programon, vagy lehetősége van a Vevőnek módosítani a vásárlását.

Ezt követően a Webáruház megfelelő űrlapjain meg kell adnia személyes adatait, számlázási címet. Amennyiben a Vevő vállalkozása nevére szeretne számlát igényelni az adószám megadását kötelezően meg kell tennie.

A honlapon bankkártyás fizetési módot alkalmazunk.

A megrendelés elküldése előtt a képernyőn összesítve megtekinthetők a szolgáltatásra vonatkozó adatok – mennyiség, egységár, ellenérték, összes fizetendő – és a megrendelő által megadott vevői adatok.

A megrendelés elküldése előtt egy négyzetbe helyezett pipával nyilatkoznia kell az ÁSZ és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló hozzájárul elektronikus számla kibocsátásához.

A megrendelés elküldésével megtett Vevői szerződési ajánlat beérkezését a Webáruház e-mailben késedelem nélkül visszaigazolja, mely a szerződési ajánlat elfogadása is egyben.

A megrendelés feladása után a számlát a Vevő azonnal megkapja. Ezt követően a Vállalkozó egy külön e-mailben elküldi, személyes alkalmak esetén a helyszín és az időpontra vonatkozó információt, online esemény esetében a hozzáférési adatokat. Ezzel létrejön a szerződés a Vásárló és a Webáruház között.

5.3.2. 10 hetes Mindfulness tanfolyam

A 10 hetes Mindfulness tanfolyam megrendelése az oldalon nem lehetséges, emiatt a webáruházban nem történik szerződéskötés. A szolgáltatásra a weboldalon keresztül csak jelentkezni lehetséges, a további lépések és egyeztetések e-mailben történnek a Jelentkezővel.

5.3.4. Egyéni Mindfulness

Az Egyéni Mindfulness megrendelése az oldalon nem lehetséges, ezért a webáruházban nem történik szerződéskötés. A szolgáltatás kapcsán a weboldalon keresztül a Vállalkozóval csak kapcsolat felvételre van lehetőség, szerződéskötésre személyes egyeztetés alapján egyedileg kerül sor.

5.3.5. Ajándékkártya

A Vevőnek lehetősége van ajándékkártyát vásárolni a Programok alatt meghirdetett szolgáltatásokra. A Vevő a szolgáltatás kiválasztásával, számlázási – adatai megadásával és az előzetes tájékoztatásokat is tartalmazó ÁSZF elfogadásával elküldi megrendelését a Webáruház honlapján. Ez jogi értelemben a Vásárló szerződési ajánlatának minősül.

A szerződéskötés technikai folyamata az 5.3. alapján történik. Az ajándékkártya nem kérhető az Egyéni Mindfulness szolgáltatásra. Ezt a Vevő csak saját magának tudja megrendelni, más nevében erre nincs mód.

5.3.5.1 Ajándékkártya beváltása

Minden ajándékkártya egyedi azonosítóval rendelkezik, melyről a Vállalkozó nyilvántartást vezet. Egy ajándékkártya beváltására egyszer van mód. Az ajándékkártya tulajdonosa az ajándékkártyát az Események menüpont alatt meghirdetett időpontokra tudja beváltani. Beváltásra a kiállítástól számított egy évig van lehetősége.

5.3.5.2. Az ajándékkártya beváltassanak folyamata:

Az ajándékkártya tulajdonosa a megvásárolni kívánt szolgáltatás adatlapján tájékozódhat a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól.

A szolgáltatás kiválasztása után a Programok/Ajándékkártya beváltása menüpontban az ajándékkártya tulajdonosa kitölti az űrlapot, ahol személyes adatai mellett megadja az ajándékkártya sorszámát és a program típusát.

Az űrlap kitöltése után a Vállalkozó e-mailben felveszi a kapcsolatot az ajándékkártya tulajdonosával és visszaigazolja számára a szolgáltatás kezdő időpontját.

5.4 Szerződéskötés folyamata Webáruházunkban a Vállalati Programok menüpont alatt található szolgáltatásokra:

A vállalati programok esetén az oldalon megrendelés nem lehetséges, emiatt a webáruházban nem történik szerződéskötés. A szolgáltatás kapcsán a Vállalkozóval kapcsolat felvételre van lehetőség, szerződéskötésre személyes egyeztetés alapján egyedileg kerül sor.

5.5 Tájékoztatás arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;

Az előbbiek szerint a Webáruházzal megkötött szerződés:

  • nem minősül írásba foglalt szerződésnek,
  • azt a Webáruház nem rögzíti, és
  • az a honlapon utóbb nem lesz hozzáférhető.

5.6 Tájékoztatás azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják:

A Vevőnek a Megrendelés elküldése előtt lehetősége van az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására. A hibák azonosítását szolgálja, hogy a megrendelés elküldése előtt a megrendelés összes adatát a vevő egy képernyőn áttekintheti és javíthatja is. A böngésző / vagy webáruház platform Vissza gombjával is javíthatók az adatok, illetve a kosárból a Törlés gombbal törölhetők a termékek, a Mennyiség gombra kattintva módosítható a darabszám / példányszám.

5.7 Tájékoztatás a szerződés nyelvéről:

A szerződés nyelve a magyar.

5.8 Tájékoztatás szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről:

A Vállalkozás nem csatlakozott magatartási kódexhez.

5.9 Előzetes tájékoztatás fogyasztók részére:

A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségnek az alábbi 6-20. pontban írtak szerint teszünk eleget. Ezen pontok alatti tájékoztatások, az itt meghatározott jogok és kötelezettségek, eljárások a fogyasztóval megkötött szerződés részét képezik.

6. TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL

A Webáruházban kínált szolgáltatások lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatási kötelezettségnek a honlapon a termék/szolgáltatás adatlapján teszünk eleget. Itt minden esetben szöveges / képi tájékoztatást adunk a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, egyéb jellemzőiről, és áráról.

Ennél részletesebb tájékoztatás a Vállalkozótól e-mailben kérhető.

7. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁRRÓL ÉS A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRŐL

7.1 A szolgáltatás egységáráról és eladási áráról a honlapon a szolgáltatás adatlapján adunk tájékoztatást.

7.2 A feltüntetett ár a bruttó árat jelenti és forintban van kifejezve. A megrendelés összesítőjén adunk tájékoztatást a felmerülő valamennyi költségről.

8. TÁJÉKOZTATÁS HATÁROZATLAN IDEJŰ, VAGY ELŐFIZETÉSES SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL ÉS KÖLTSÉGÉRŐL

Ilyen szolgáltatásokat a Webáruház nem értékesít.

9. TÁJÉKOZTATÁS EMELT DÍJÚ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL

A Webáruházzal, a szerződéssel, teljesítésével kommunikációnak – történjen az internetes felületen, e-mailben, vagy telefonon – megrendelőt (Vevőt) terhelő emelt díja nincs.

10. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI – FIZETÉS –- TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelés elfogadását visszaigazoló e-mail tartalmazza a teljesítés folyamatát, a megrendelt szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, a fizetendő összeget, a fizetési feltételeket, a teljesítés határidejét és módját.

10.1 Fizetési feltételek és módok:

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítőjével, az elfogadását visszaigazoló e-maillel és az értékesítés számlájával egyezően tartalmazza a szolgáltatás ellenértékét és minden költséget.

Bankkártyás fizetés:

A weboldalon a Vásárló azonnal online bankkártyával fizeti ki a vásárlás ellenértékét. A Vásárlót a Simple Pay rendszerére irányítjuk. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Simple Pay a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) [Kereskedő cégneve: Adamcsek Aliz ev] ([székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 28.]) adatkezelő által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme: www.bemindful.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: [vásárló neve, email címe, telefonszám, számlázási adatok]]
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az összegző oldalon a „Tovább a pénztárhoz” kattintást követően a Vevő ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Megrendelés összegző oldalon található „Megrendelés elküldése” linkre kattintást követően kerül sor.

Vállalkozó a Vevő vételi ajánlatának – megrendelésének – megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton – e-mailben – visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az a Vevő ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A szolgáltatás az ellenérték kiegyenlítéséig nem valósul meg.

11. A VEVŐI PANASZOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A Webáruház panaszkezelési rendje a következő:

A fogyasztó a vállalkozásnak, alkalmazottjának, megbízottjának a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A telefonon vagy elektronikus úton hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi eljárást.

12. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL

A fogyasztói jogállású vevőnek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján joga van a megrendelés elfogadásával létrejött szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Ha szerződés szolgáltatás nyújtására irányul és a teljesítés a 14 napos határidő előtt megkezdődött, a fogyasztót nem elállási, hanem felmondási jog illeti meg, ugyancsak indokolás nélkül.

Ebben a körben a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete felhasználásával a következő tájékoztatás adjuk:

12.1 Az elállási / felmondási határidő számítása

A Vevőnek a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a program egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a vállalkozónak – bejelentett elállási/felmondási szándék ellenére sem – nem áll módjában a vásárlás értékét visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a Vevő ajándékutalványt vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármely napon felhasználható utalvány stb.), amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a 14 napos határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

12.2 Az elállási / felmondási jog gyakorlásának módja

Ha a Vevő elállási / felmondási jogával élni kíván, elállási / felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

A Vállalkozása neve: Adamcsek Aliz ev.

Postai címe: 1122 Budapest, Határőr út 28

Telefonszáma: +36303384484

Elektronikus levelezési címe: info@bemindful.hu

12.3 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:_______________________

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom / gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat / jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12.4 Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

12.5 A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási / felmondási jogát az alábbi esetekben

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

13. TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLATRÓL ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint az igénybe vevők tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtetünk, amelynek elérhetőségi adatait az ÁSZF 1. pontja tartalmazza.

14. TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRÓL, FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

A szerződés a kölcsönös teljesítéssel megszűnik.

15. TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK SZERZŐDÉS SZERINTI LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMÁRÓL

A fogyasztói kötelezettségek legrövidebb határidejéről a kötelezettségeket meghatározó pontokban adunk tájékoztatás.

16. TÁJÉKOZTATÁS LETÉTRŐL, PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKRÓL

A Webáruház letétet, pénzügyi biztosítékot nem kér.

17. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓK RÉSZÉRE PEREN KÍVŰLI PANASZKEZELÉSI MÓDRÓL ÉS VITARENDEZÉSI MECHANIZMUSRÓL ÉS A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS LEHETŐSÉGÉRŐL

A fogyasztó a Vállalkozással szembeni jogvitájában peren kívüli panaszkezelési módként a békéltető testületek eljárását veheti igénybe.

Online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitákban a fogyasztó az európai online vitarendezési (OVR) platformot is igénybe veheti.

Ezen eljárásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

17.1 A békéltető testülethez fordulás szabályai:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1253 Budapest, Pf.:10.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Az eljárás ingyenes.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak

az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. E követelményeknek megfelel az e-mail is.

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a fogyasztó az interneten (online) is be tudja nyújtani a https://bekeltetes.hu oldalon.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha a fogyasztó az egyébként a lakóhelye (vagy belföldi lakóhelye hiányában) a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület helyett más békéltető testület eljárását kéri, a kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.

f)  a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítvány,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

17.2 Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás lehetőségéről:

Az előbbi pontban foglaltak szerint a fogyasztónak a Vállalkozással szembeni jogvitájában joga van panaszt előterjeszteni a lakóhelye szerint békéltető testületnél.

17.3 Az európai online vitarendezési (OVR) platform igénybevétele:

Online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitákban a fogyasztó az európai online vitarendezési (OVR) platformot is igénybe veheti.

A fogyasztó ezt az utat választhatja Webáruházunkkal szemben is.

Az eljárás magyar nyelven is megindítható.

Az OVR-platform a kereskedőnek továbbítja a benyújtott kérelmet. A közvetlen egyeztetésre és a megegyezésre 90 nap áll rendelkezésre.

Megegyezés hiányában az OVR-platformon engedélyezett vitarendezési testületet is bevonható a probléma megoldásába.

Az OVR-platform értesíti a kereskedőt a panaszáról. Ha a kereskedő beleegyezik az OVR-folyamatban való részvételbe, közösen ki kell választani az eljárást lefolytató vitarendezési testületet, amely eldönti a vitát.

Az OVR portál elérhető itt:

https://europa.eu/youreurope/index_hu.htm

Ezen belül a nyitólapon a Fogyasztói ügyek főmenű alatt található a Fogyasztói jogviták rendezése menüpont.

A platform közvetlenül elérhető itt:

http://ec.europa.eu/odr

vagy itt:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Itt a fogyasztónak az Ügy indítása menüpont alatt elérhető blankettát kell kitöltenie, megadva a vállalkozás / webáruház e-mail címét is. Ha a kereskedő neve vagy weboldala már szerepel a nyilvántartásukban, adatai automatikusan betöltődnek az űrlapba.

Az űrlapon nyelvet lehet választani, ez alapján magyar nyelven is folyhat az ügyintézés.

18. VÁLLALLKOZÁS, SZERVEZET JOGÁLLÁSÚ VEVŐVEL LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN KIKÖTÉSEK

18.1. Vállalkozással – fogyasztónak nem minősülő személlyel – kötött szerződésre nem alkalmazhatók jelen ÁSZF 12., 13., és 19. pontjai. A 6-11., 14-18. pontjai fogyasztóval kötendő szerződésekre vonatkoznak, de alkalmazandók vállalkozással, szervezettel kötendő szerződésre is.

18.2. Vállalkozás, szervezet vevővel megkötött szerződésre az ASZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

18.3. A nem fogyasztó jogállású szemmély vevővel szemben a Vállalkozás a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségét kizárja, kivéve szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

18.4. A Vállalkozással kötött szerződésből erdő követelések egy év alatt elévülnek.

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint – fogyasztók esetében – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

19.2. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosítás a honlapon történő közzététellel lép hatályba, és a közzétételt követő vásárlásokra alkalmazható.

19.3 Jelen ÁSZF és módosításai közzétételre kerülnek a Webáruház honlapján. A közzététel napja a keltezés / módosítás alább jelölt napja.

Kelt, Budapest, 2022. január 31.

Adamcsek Aliz ev.

Vállalkozás

ÁSZF PDF

Kosár (0)

Kosár